Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah dan NILAM

Pengerusi (Guru Besar)
En Zuraidi b Shafii                                                                                                                                     
Naib Pengerusi I (Penolong Kanan Pentadbiran)
En Che Abd Hamid bin Che Sof
Naib Pengerusi II (Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
En Mohd Sakri@Shukri b Ahmad
Naib Pengerusi III (Penolong Kanan Kokurikulum)
Pn Aigi a/p To Wen

Jawatankuasa
Fungsi dan Tanggung jawab

Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah

Penyelaras Pusat Sumber Sekolah/Penyelaras Perpustakaan dan Media
Pn Norhayati bt Wan Husain

Penyeleras NILAM
Pn Norhayati bt Wan Husain

Penyelaras Bilik APD
Pn Norhayati bt Wan Husain

Penyelaras Makmal Komputer
En Roslizon b Ibrahim

Semua Ketua Panitia
Penyelaras Bilik BBM                       
Cik Azimah bt Hashim
Pusat Sumber Sekolah merupakan nadi yang akan menyokong proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas dan juga budaya pembelajaran kendiri pelajar di dalam meningkatkan ketrampilan mereka. Oleh itu matlamat perancangan strategik pusat sumber mestilah mempunyai hala tuju ke arah itu dan semua guru kanan dan ketua panitia adalah tertakluk kepada perancangan tersebut dan perlu memainkan peranan   mereka masing-masing.

    1. Merancang dan melaksanakan program sokongan  peningkatan akademik.
    2. Mengelas, mengkatalog dan mengurus BBM.
    3. Menyediakan bahan dan sumber pendidikan.
    4. Menjalankan aktiviti kemajuan staf berkait PSS.
    5. Menilai keberkesanan PSS.


Contact us